ARIA MIỄN PHÍ vận chuyển cho các đơn hàng trên 1 triệu đồng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

ARIA thu thập các loại thông tin cơ bản liên quan đến đơn đặt hàng gồm Tên, Địa chỉ giao hàng và Số điện thoại khách hàng. Mục đích chính của việc thu thập thông tin là để nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích nhằm chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.

Khách hàng tùy từng thời điểm có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã cung cấp để đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền mà ARIA dành cho Khách hàng của mình.

Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của Khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập và cung cấp.
 • Gửi thư tới Khách hàng để giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi của ARIA.
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Giải quyết các thắc mắc của khách hàng nếu có.
 • Chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của Khách hàng:
  1. Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ ARIA theo yêu cầu của Khách hàng
  2. Người thực hiện việc chăm sóc Khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của ARIA
  3. Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của ARIA
  4. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Cách thức bảo mật thông tin:

Việc bảo mật các thông tin do Khách hàng cung cấp được dựa trên sự đảm bảo việc tuân thủ của từng cán bộ, nhân viên ARIA, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Do đặc điểm chung của môi trường internet, ARIA không cam kết chắc chắn rằng các thông tin tiếp nhận từ Khách hàng được bảo mật tuyệt đối 100%.

4. Trách nhiệm bảo mật thông tin của Khách hàng

Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ các thông tin theo yêu cầu của ARIA, đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, Khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến Khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. ARIA không chịu trách nhiệm khi thông tin Khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện ARIA là bên tiết lộ thông tin.

5. Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp

Mọi tranh chấp xảy ra giữa Khách hàng và ARIA sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping